14SK26

Slavnost Najsvatejšej Trojice

 

14SK26

11. nedeľa v Cezročnom období

 

14SK26

12. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

13. nedeľa v Cezročnom období

 

14SK26

14. nedeľa v Cezročnom období

 

14SK26

15. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

 16. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

17. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

18. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

19. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

20. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

21. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

22. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

23. nedeľa v Cezročnom období 

14SK26

24. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

25. nedeľa v Cezročnom období

14SK26

26. nedeľa v Cezročnom období 

14SK26

27. nedeľa v Cezročnom období

1425

28. nedeľa v Cezročnom období

 14SK30

29. nedeľa v Cezročnom období

14SK30

30. nedeľa v Cezročnom období

14SK30

31. nedeľa v Cezročnom období 

 14SK30

Výročie posviacky Lateránskej baziliky

14SK30

33. nedeľa v Cezročnom období