SK08A

Pánovo zmrtvychvstania

 SK A VE 2

2. Velkonočná nedela

SK A VE 2

3. Velkonočná nedela 

SK A VE 2

4. Velkonočná nedela

SK A VE 2

5. Velkonočná nedela 

SK A VE 2

6. Velkonočná nedela

SK A VE 2

7. Velkonočná nedela

SK A VE 2

Slavnost seslání ducha svatého

14SK24

Slavnosť Najsvatejšej Trojce